موضوع برنامه: تدویر سمپوزیم به منظور توانمند سازی بانوان در حوزه غرب کشور

مهمانان :

سوسن بهبود زاده          فعال حقوق زن

مریم جامی          استاد دانشگاه

 

 

https://telegram.me/CHEKADTV

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :