موضوع: گفتگوها و مذاکرات صلح در افغانستان

 

مهمان : عبدالقادر کامل – آگاه امور سیاسی – بصیراحمد حصین – استاد دانشگاه

 

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :