موضوع: محوریت رقابت های نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان بر مبنای چیست

 

مهمان برنامه:

داوود عرفان – استاد دانشگاه – عبدالخلیل عمادی – کارشناس امور سیاسی

 

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :