موضوع برنامه : بررسی هشدارهای اخیر فرماندهان آمریکایی در مورد جنگ آینده در افغانستان

مهمانان برنامه : ضیاالدین کاظمی رییس حزب اقتدار ملی، دکتر احمد غنی خسروی استاد دانشگاه هرات و احمد یما امینی رییس دارالانشاء برنامه صلح ولایتی هرات

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :