موضوع برنامه : بررسی وضعیت سرمایه گذاری در ولایت هرات

مهمانان برنامه : نقیب الله سیاوشانی سرمایه گذار، نقیب الله رسولی استاد دانشگاه و حمیدالله خادم رییس اتحادیه صنعتگران ولایت هرات

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :