موضوع: توقف تانکرهای گاز مایع وارداتی در بنادر هرات

 

مهمانان: عبدالواسع خادمی – رییس اداره نورم و استندرد هرات

عبدالرحمن احدی – عضو بورد مشورتی اتحادیه وارد کنندگان گاز مایع

 

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :