موضوع برنامه :بررسی عزل ونصب مقامات دولتی از سوی رییس جمهوری

 

مهمانان برنامه : عبدالخلیل عمادی – فعال سیاسی – عبدالله عزیزی – فعال مدنی

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :