موضوع برنامه :بررسی مشکلات احتمالی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

 

مهمانان برنامه :سید اشرف سادات فعال مدنی – عبدالغنی خسروی استاد دانشگاه

 

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :