موضوع برنامه : نتایج و تحولات دور پنجم مذاکرات صلح بین زلمی خلیلزاد و نمایندگان طالبان

 

مهمانان برنامه : بصیراحمد دانشیار – استاد دانشگاه – سوسن بهبود زاده – فعال حقوق زن

 

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :