موضوع برنامه: روند توزیع گذرنامه در هرات چگونه است؟ چرا شهروندان هرات ماه انتظار می‌کشند تا گذرنامه دریافت کنند؟

مهمانان برنامه: عبدالرئوف احمدی سخن‌گوی فرمانده پولیس هرات و وحید پیمان روزنامه‌نگار

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :