موضوع برنامه : بررسی موارد نقض حقوق بشر در سال ۱۳۹۴

مهمانان برنامه : عبدالقادر رحیمی رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات، جیلانی فرهاد مسئول رسانه ای اداره محلی هرات و خلیل احمد پارسا هماهنگ کننده نهادهای مدنی در هرات

این مطلب را به اشتراک بگذارید: