موضوع برنامه : بررسی وضعیت امنیتی در سال ۱۳۹۴

مهمانان برنامه : دکتر مهدی حدید رییس کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات، عبدالقادر کامل کارشناس مسائل سیاسی و محمد انور متین کارشناس مسائل سیاسی

این مطلب را به اشتراک بگذارید: