موضوع برنامه : بررسی هشدارهای اخیر مجاهدین به حکومت وحدت ملی

مهمانان برنامه : سید محمد حسین حسینی عضو شورای حراست و ثبات افغانستان، جیلانی فرهاد مسئول رسانه ای ولایت و عبدالخلیل عمادی کارشناس امور سیاسی

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :