موضوع برنامه : خشونت بر زنان از کجا سر چشمه می‌گیرد؟ چرا زنان به نوع خشونت شدید روبرو اند؟

مهمانان برنامه : محبوبه جمشیدی رییس امور زنان، عبدالقادر رحیمی رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر (غرب افغانستان) و عبدالرحمن مولوی‌زاده رییس دارالعلوم جامع هرات

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :