موضوع برنامه: اقدامات معارف هرات برای جلوگیری از ادامه روند مسمومیت روی چی می چرخد؟ چرا تاکنون نتوانسته عاملان آن را بازداشت کنند؟

مهمانان برنامه: سکینه حسینی منشی شورای ولایتی، احسان الله حیات سخنگوی والی هرات و حبیب الله حبیب آمر معارف شهر  هرات.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :