برنامه آگاهی‌دهی ثبت نام رای‌دهندگان در نیمروز برگزار شد

برنامه آگاهی‌دهی ثبت نام رای‌دهندگان در نیمروز برگزار شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :