نمایندگان پارلمان هلند، قانون منع برقع برای زنان در اماکن عمومی این کشور را تصویب کردند. بموجب این قانون، از این پس زنان حق استفاده از این نوع حجاب را در مکان هایی مانند مدارس، بیمارستان ها و وسایط نقلیۀ عمومی این کشور نخواهند داشت.
کسانیکه این قانون را زیر پا بگذارند به پرداخت ۴۱۰ یورو جریمه محکوم خواهند شد. علت تصویب این قانون مسائل امنیتی و عدم امکان شناسایی چهرۀ افراد در پس این نقاب عنوان شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها : ,