یافته‌های هیئت اعزامی مجلس سنای کشور نشان می‌دهد که برخی از مقام‌های بلند پایه دولتی به شمول نمایندگان پارلمان، به پشتیبانی متهمان ترور و آدم ربایی در هرات ‌می‌پردازند.
محمد هاشم الکوزی، رییس این هیئت که برای بررسی وضعیت امنیتی هرات فرستاده شده گفته است که نیروهای دولتی در قسمت تامین جان ساکنان هرات کوتاهی کرده‌اند و افراد متهم به ترور و آدم ربایی با پرداخت پول از بند این نیروها آزاد شده‌اند.
در این میان، ادارۀ محلی هرات، یافته‌های این تحقیق را به شدت رد کرده است.
جیلانی فرهاد، مسئول مطبوعاتی دفتر والی هرات گفته است که نیروهای دولتی بیش از یک هزار تن را به ظن قتل و آدم‌ربایی بازداشت کرده‌اند.
هرات در غرب کشور از جمله ولایت‌های است که آمار ترور و آدم ربایی در آن زیاد گزارش شده است. با وجودیکه بارها ساکنان هرات دست به راهپیمایی‌های اعتراضی گسترده پیرامون محو ترور و آدم ربایی زده‌اند، اما ظاهراً این اعتراض‌ها ثمری در پی نداشته است.

 

برخی مقام‌های حکومتی به پشتیبانی متهمان ترور و آدم‌ربایی در هرات می‌پردازند

برخی مقام‌های حکومتی به پشتیبانی متهمان ترور و آدم‌ربایی در هرات می‌پردازند

این مطلب را به اشتراک بگذارید: