یک ماین‌ گذار حین ماین‌گذاری در هرات کشته شد

یک ماین‌ گذار حین ماین‌گذاری در هرات کشته شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :