انفجار ماین کنار جاده ای در بادغیس از نیروهای نظامی قربانی گرفت

انفجار ماین کنار جاده ای در بادغیس از نیروهای نظامی قربانی گرفت

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :