شش نهاد جامعه مدنی به همکاری نهاد دموکراسی جهانی، گزارش‌های خود را در پیوند به وجود فساد مالی و اداری، در برخی از نهادهای دولتی را منتشر کرده‌اند.

این گزارش در یک نشست با حضور برخی از مقام‌های دولتی، فعالان مدنی و اعضای شورای ملی ارائه شد.

در همین حال، برگزار کننده‌گان این نشست گفتند که این نارسایی‌ها و مشکلات را به هدف حل آن با شهروندان کشور شریک می‌سازند.

مسعود عزیزی، معین پالیسی وزارت داخله این گزارش را برای پالیسی‌های آیندۀ دولت مهم خوانده‌است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هم اکنون گزارش‌های در پیوند به وجود فساد گسترده در برخی از نهادهای دولتی وجود دارد.

 

بیشتر بخوانید:

برخی از نهادهای مدنی وجود فساد در اداره‌های دولتی را همگانی کردند

برخی از نهادهای مدنی وجود فساد در اداره‌های دولتی را همگانی کردند

این مطلب را به اشتراک بگذارید: