مقام‌ها در ولایت فراه می‌گویند که ۱۱۵ خانواده آواره در این ولایت تحت کمک‌های ریاست مهاجرین وعودت کننده گان این ولایت و موسسه یونسیار قرار گرفتند.

 

«رحم الدین ریگوال» رییس مهاجرین و عودت کننده گان فراه گفت که این کمک‌ها شامل مواد غیرغذایی می‌باشند.

ریگوال اذعان داشت که بیشتر این خانواده ها از ولسوالی های بالابلوک، پشت رود و روستاهای قرای سور و دهک می باشند که بر اثر جنگ مجبور به ترک خانه های شان شده اند.

رییس مهاجرین و عودت کننده گان فراه یادآور شد که بعد از سروی تیم های تعیین شده، اداره های مختلف برای این خانواده ها موادغیرغذایی و پول نقد از طرف موسسات همکار توزیع گردیده است.

با این حال خانواده‌هایی که از این مساعدت ها مستفید شده اند ابراز خرسندی می کنند و میگویند که قبلا نیز از طرف ریاست مهاجرین برای شان مواد غذایی و پول نقد کمک شده است.

این درحالیست که تعداد آواره‌گان داخلی  درولایت  فراه در سال جاری افزایش چشم گیری داشته است.

 

بیشتر بخوانید:

کمک‌های رمضانی برای ۱۵۰ تن در هرات بنیاد خیریه "احساس" برای ۱۵۰ تن از افراد فقیر، کمک‌های غذایی و نقدی توزیع کرد. مسئولان این نهاد گفته‌اند که این کمک‌ها

برای ۱۱۵ خانواده آواره در فراه مواد غیرغذایی توزیع شد

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :