وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان کشور می‌گوید، تلاش می‌شود تا به عودت کنندگان نمرات زمین توزیع شود.

 

سید حسین عالمی بلخی، روز گذشته به رسانه ها گفته که به کمک برخی ادارات، برای عودت کنندگان و آوارگان داخلی زمینه کار نیز فراهم می شود.

به گفته آقای بلخی، حکومت بر اساس فرمان ۳۰۵ برای آوارگان داخلی  و عودت کنندگان این امکانات را فراهم می‌کند.

آقای بلخی و اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد می‌گویند، در سال‌جاری بیش از ۷۰۰ هزار نفر دوباره به افغانستان عودت کرده‌اند که بیشتر آن‌ها از ایران بوده‌اند.

این در حالیست که اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید که صرف در هفته گذشته حدود ۶ هزار و ۷۲۰ نفر در افغانستان آواره  شده‌اند.

 

بیشتر بخوانید:

برای مهاجرین در کشور نمرات زمین توزیع می شود

برای مهاجرین در کشور نمرات زمین توزیع می شود

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: