فرید حمیدی، دادستان کل کشور با مقام های وزارت های معارف، تحصیلات عالی، صحت عامه و اداره ارگان های محلی تفاهمنامه ای را برای کاهش و محو خشونت علیه زنان به امضا رساند.
در مراسمی که به همین مناسبت امروز در ارگ برگزار شده بود،‌ با حضور رییس جمهوغنی و شماری از مقام های دولتی این ۴ تفاهمنامه میان مقام های ادارات مذکور به امضا رسید.
هدف از امضای این ۴ تفاهمنامه، تلاش ها برای کاهش و محو خشونت ها و به خصوص خشونت در برابر زنان در ادارات گفته شده است.
فرید حمیدی، دادستان کل کشور در این مراسم گفت که این تفاهمنامه ها برای همکاری بیشتر نهادهای مذکور و یافتن راه های معقول برای مبارزه علیه خشونت به ویژه خشونت علیه زنان به امضا رسید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: