سران حکومت وحدت ملی می‌گویند که برای گرفتن انتقام از طالبان، از تمامی گزینه‌ها به شمول اعدام زندانیان آنان، کار گرفته خواهد شد.

 

داکتر عبدالله رئیس اجرائیه کشور گفت که یکی از برنامه‌های حکومت این است که عملیات‌ها در مقابل این گروه افزایش پیدا کند و بعد از طی مراحل شدن پرونده آنان، اعضای این گروه اعدام شوند.

جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس جمهور در این زمینه گفت که حکومت افغانستان در مقابل دشمنان از هیچ راهی دریغ نخواهد کرد و عملیات‌ها در مقابل آنان با شدت صورت خواهد گرفت.

از سویی هم جاوید کوهستانی یک تن از نظامیان پیشین گفت که اگر حکومت نتواند ادعایی که در تأمین عدالت و امنیت را دارد مهیا کند بدون شک باید به این نتیجه رسید که این گفته شعاری بیش نیست.

وی یاد آور شد، تا زمانی که عدالت تأمین نشود و قاتلان مردم محاکمه نگردد ملت به ثبات و یک پارچه‌گی نخواهند رسید.

با این حال نهادهای امنیتی و دفاعی کشور از سخت تر شدن عملیات‌ها در برابر طالبان سخن می‌زنند.

دولت وزیری، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت که عملیات‌های کوماندو، نیروهای هوایی و عملیات‌های شبانه ما افزایش یافته است و در هر بخش که ما گزارش بگیریم از وجود طالبان، ما بر آنان عملیات می کنیم.

گفته می‌شود همین اکنون حکم اعدام بیش از ۶۰۰ تن روی میز رئیس جمهور قرار دارد تا امضا شوند.

این پرونده ها، پرونده های کسانی استند که به اتهام هراس افگنی در بند حکومت افغانستان به سر می برند، اما شمار دقیق و زمان مشخص عملی شدن حکم اعدام بر آنان تا هنوز معلوم نیست.

 

بیشتر بخوانید:

برای انتقام از طالبان، زندانیان این گروه نیز اعدام خواهد شد

برای انتقام از طالبان، زندانیان این گروه نیز اعدام خواهد شد

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: