مسئولان اداره آبرسانی هرات از بدهکاری ۲۲ اداره دولتی این ولایت از بابت پول صرفیه آب به این اداره خبر می دهند.

 

راتب حمیم رییس اداره آبرسانی ولایت هرات میگوید: این بدهکاری بیش از ۳۰ میلیون افغانی می باشد که از سال ۱۳۹۰ خورشیدی از سوی ۲۲ ارگان دولتی هرات به این اداره پرداخت نشده است.

وی تاکید دارد که در میان این ادارات،  مقام ولایت هرات نیز شامل است.

ریس اداره آبرسانی هرات همچنان از آلوده شدن آب های شهری ابراز نگرانی کرد و گفت که در حال حاضر آب های زیر زمینی در یک هزار محل شهرهرات به انواع مواد کیمیاوی مضره آلوده شده است.

به اساس معلومات ارائه شده در حال حاضر اداره آبرسانی هرات ۶۴ هزار مشترک دارد که از این میان ۵۶ هزارتن شهروندان هرات اند و متباقی ساکنان ولسوالی ها و ولایات فراه و بادغیس می باشند.

راتب حمیم رییس ادره آبرسانی هرات میگوید: این اداره از شروع سال جاری مالی برای ۲ هزار تن  میتر های آب توزیع نموده و نزدیک به ۳ هزار میتر آب نیز در آینده نزدیک در اختیار این اداره قرار خواهد گرفت.

مسئولان اداره آبرسانی هرات می گویند: روزانه بیش از ۵۰ هزار مترمکعب آب برای مشترکین شان در هرات، فراه و بادغیس توزیع می نمایند.

این مسئولان همچنان تاکید دارند به منظور جلو گیری از آلوده شدن آبها در هرات برنامه هایی را در آینده نزدیک راه اندازی میکنند.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید: