والی نیمروز با وکلای گذر شهرداری زرنج دیدار کرد

والی نیمروز با وکلای گذر شهرداری زرنج دیدار کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :