براساس گزارش رسانه‌های بریتانیایی، مردم این کشور امروز به پای صندوق‌های رای رفته‌اند تا از میان نامزدان، نمایندگان مجلس عوام را انتخاب کنند.

 

این انتخابات بار دیگر به مجالی برای هواداران خروج از اتحادیه اروپا و کسانی که خواهان ماندن بریتانیا در این اتحادیه هستند تبدیل شده است.

مجلس عوام، بخشی از پارلمان دو مجلسی بریتانیا است که دارای ۶۵۰ کرسی است و می‌تواند نقش مثبتی در تعیین تکلیف خروج این کشور از بحران برگزیت داشته باشد.

رای‌گیری از ساعت هفت صبح امروز (پنجشنبه، ۲۱ قوس) آغاز شده و تا ساعت ۱۰ شب نیز ادامه خواهد داشت.