سخنگوی پنتاگون: طالبان قبل از مذاکره باید قانون اساسی افغانستان را بپذیرند

سخنگوی پنتاگون: طالبان قبل از مذاکره باید قانون اساسی افغانستان را بپذیرند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :