وزارت مالیه کشور از کمک ۸۷۸ میلیون دالری بانک انکشاف آسیایی به افغانستان در مدت چهار سال آینده خبر داد.
وزارت مالیه با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این کمک در نشستی بین وزیر مالیه کشور و مقام‌های بانک انکشاف آسیایی در فرانکفورت آلمان اعلام‌شده است.
قراراست ۸۵۸ میلیون دالر این کمک‌ها در بخش‌های ترانسپورت، انرژی، استفاده از منابع طبیعی و ۲۰ میلیون آن در زمینه کاهش واقعات طبیعی به مصرف برسد.
این کمک خارج از کمک‌های بانک انکشاف آسیایی از طریق صندوق وجهی پروژه‌های زیربنایی افغانستان (AITF) صورت می‌گیرد.
در خبرنامه آمده است که وزیر مالیه در چهل نهمین نشست بانک انکشاف آسیایی اشتراک کرد و با مقام‌های این بانک پیرامون تمویل پروژه‌های انکشافی افغانستان بحث کرده است.
وزیر مالیه با اظهار سپاس از کمک‌های بانک انکشاف آسیایی گفته است: “این کمک ما را همکاری می‌کند تا پروژه‌های بزرگی در بخش انرژی و ترانسپورت تطبیق گردد و درنتیجه افغانستان را به خودکفایی نزدیک سازد”.
توماس پنیلا رییس بانک انکشاف آسیایی نیز بیان داشته: “بانک انکشاف آسیایی به دوام کمک‌هایشان به افغانستان متعهد بوده و این بانک یکی از بزرگ‌ترین کمک‌کننده‌ها برای پیشرفت افغانستان می‌باشد”.
وزیر مالیه ضمن اشتراک در کنفرانس بانک انکشاف آسیایی در یک نشست جداگانه با معاون اول بانک انکشاف آسیایی حضور یافت و پیرامون آمادگی‌های دولت افغانستان برای کنفرانس بروکسل، پروژه‌های انکشافی، نیازمندی‌های آینده افغانستان، اولویت‌ها، استراتژی انکشافی افغانستان و نقش بانک انکشاف آسیایی بحث و گفتگو کرده است.
گفتنی است که نشست بانک انکشاف آسیایی روز یکشنبه “۱۲ ثور” در شهر آلمان برگزار گردید و وزرای کشورهای مختلف، روسای بانک مرکزی، تجار، سرمایه‌گذاران، خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی که در حدود سه هزار نفر می‌شوند، در این نشست اشتراک نموده‌اند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: