بانک جهانی اعلام کرده که ۱۲۰ میلیون دلار برای تامین خدمات اجتماعی از جمله افزایش دسترسی به آب آشامیدنی و تقویت نظام مالی افغانستان کمک می‌کند.
مقام‌های این بانک گفته‌اند که مبلغ صد میلیون دلار این کمک در چهارچوب برنامه “پیمان شهروندی” دولت افغانستان برای فراهم کردن خدمات اجتماعی مانند تهیه آب آشامیدنی در مناطق روستایی و چهار شهر بزرگ هزینه خواهد شد.
براساس اعلام بانک جهانی، با هزینه این مبلغ حدود سه میلیون و چهارصد هزار نفر در افغانستان به آب آشامیدنی بهداشتی دسترسی پیدا خواهند کرد.
رابرت سام، رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان گفته که ۲۰ میلیون دلار دیگر این کمک برای تقویت نظام مالی حکومت افغانستان، به ویژه بانک مرکزی این کشور خواهد بود.
آقای سام گفته که هدف اصلی این کمک ها تقویت دولت افغانستان و کاهش فقر از طریق بالا بردن ظرفیت های داخلی در این کشور است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: