معاون بانک جهانی روز گذشته در دیدار با محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور بر افزایش و تداوم همکاری‌های بانک جهانی به افغانستان اطمینان داد.
کایل پیترز معاون بانک جهانی در این دیدار از تکمیل شدن برنامه‌ی میثاق شهروندی استقبال کرده و گفته است ما از برنامه‌های حکومت وحدت ملی اعلام حمایت می‌کنیم و همکاری‌های خویش را نیز افزایش می‌دهیم.
رییس جمهور غنی از حمایت‌های بانک جهانی قدردانی کرده است و گفته است که تمرکز حکومت روی مردم مستضعف است و تلاش می‌شود که برنامه‌ها به گونه ای طراحی و تطبیق شود که مردم مستحق به گونه‌ی مستقیم از آنها سود ببرند.
رییس جمهور غنی تاکید کرده است که با عملی شدن برنامه‌ی میثاق شهروندی فاصله میان شهر و روستا از میان برداشته می‌شود.
برنامه میثاق شهروندی که از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات راه اندازی می شود طوری است که تمام برنامه‌های توسعه‌ای را تحت یک چتر قرار می‌دهد و بخاطر دسترسی مردم به خدمات اساسی، روش‌های معتبر و موثر را تطبیق می‌کند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: