شماری از کوچی‌ها که زمین هایشان از سوی زورمندان غصب شده است امروز در هرات دست به اعتراض زدند.
اعتراض کننده ها می گویند، تاکنون بارها شکایات شان را به والی هرات و مسئولان محلی درین ولایت رسانده اما اعتنایی به آن صورت نگرفته است.
اعتراض کننده ها که قباله شرعی زمین نیز در دست داشتن می گویند، چند سال پیش شهرداری هرات برای هر یک شان در بدل ۲۰ هزار افغانی ۲۴۰ متر زمین توزیع کرد اما تاکنون این زمین ها بدسترس شان قرار نگرفته است.
اما سخنگوی والی هرات می گوید، اداره محلی ساخت شهرک جدیدی برای بیجا شده ها روی دست گرفته که با ساخت آن، مشکلات بیجا شده ها درین ولایت برطرف خواهد شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: