وزارت مهاجرین و عودت کنند‌گان افغانستان می‌گوید، بازگشت مهاجران راجستر شده افغان از پاکستان، به تأخیر افتاده‌است.
حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت گفت، تاخیر در روند بازگشت مهاجران افغان از پاکستان، تصمیمی یک جانبه از سوی این کشور بوده است،اما خواست حکومت افغانستان اینست که این پروسه تا سال آینده میلادی تمدید شود.
میاخیل می‌گوید، پاکستان به افغانهایی را که در این کشور اسناد قانونی اقامت ندارند، تا پایان ماه نومبر سال جاری میلادی مهلت داده‌است.
بر اساس معلومات این وزارت، از آغاز سال جاری تا کنون هشت صد هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران به کشور بازگشت کرده که از این میان، بیش از ۵۰۰ هزار تن آنان بازگشت کننده از پاکستان اند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: