والی نیمروز روز گذشته با شماری از اعضای شورای ولایتی و روسای ادارات ملکی از ریاست شهرداری این ولایت بازدید کرد.

 

«اینجینر» محمد سمیع والی نیمروز طی دیدارش با کارمندان ریاست شهرداری این ولایت  بر شفافیت  تاکید نموده و از آنها خواست تا در اجرای تمامی امورات قانون را درنظر بگیرند.

والی نیمروز افزود که تمام کارمندان ریاست شهرداری باید مسئولیت پذیر باشند و در انجام کارهای محوله شان کوشش نمایند.

وی اذعان داشت که در راستای محو فساد اداری نیز باید در این اداره کارهای جدی صورت بگیرد تا رضایت مردم نسبت به این اداره همچنان پابرجا باقی بماند.

مقام ولایت نیمروز در بخش دیگر از سخنان اش از قیر ریزی ۱۲ کیلومتر جاده در سال جاری خبر داده و خواهان سرعت ارائه خدمات بهتر از سوی شهرداری به مردم گردید.

قابل یادآوری است که در جریان این بازدید، دفتر ریاست شاروالی زرنج نیز توسط والی نیمروز افتتاح گردید.

 

بیشتر بخوانید:

 

بازدید والی نیمروز از ریاست شهرداری این ولایت

بازدید والی نیمروز از ریاست شهرداری این ولایت

 

https://telegram.me/CHEKADTV

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :