بازداشت 4 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در میدان هوایی هرات

بازداشت ۴ نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در میدان هوایی هرات

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :