بازداشت 1 نفر به ظن فروش مشروبات الکلی در هرات

بازداشت ۱ نفر به ظن فروش مشروبات الکلی در هرات

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :