بازداشت فردی به اتهام انجام حملات تروریستی در هرات

بازداشت فردی به اتهام انجام حملات تروریستی در هرات

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :