از ترکیه گزارش می‌رسد که پولیس این کشور مراد سبنجو، سردبیر روزنامه جمهوریت را دستگیر کرده است.
قبل از آقای سبنجو نیز تعدادی دیگر از اعضای ارشد این روزنامه مخالف، مورد بازجویی پولیس قرار گرفته بودند.
در ماه مه سال جاری، دادگاهی در ترکیه سردبیر سابق این روزنامه و یک روزنامه‌نگار دیگر را به دلیل نشر اطلاعات دولتی به چند سال زندان محکوم کرد.
جان دوندار، سردبیر سابق این روزنامه و اردم گل، دیگر روزنامه‌نگار سرشناس این کشور، به جرم افشای اسرار دولتی به ترتیب به پنج سال و ده ماه و پنج سال زندان محکوم شدند. این دو از اتهام‌های جدی‌تر جاسوسی و تلاش برای کودتا تبرئه شدند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: