دو تن به ظن سرقت مبایل در هرات بازداشت شدند

دو تن به ظن سرقت مبایل در هرات بازداشت شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :