بازداشت 2 نفر به اتهام سرقت در هرات

بازداشت ۲ نفر به اتهام سرقت در هرات

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :