بازداشت دو تن به ظن سرقت اموال یک منزل در هرات

بازداشت دو تن به ظن سرقت اموال یک منزل در هرات

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :