فروش دارو بدون نسخه پزشکان مجاز نیست و فروش چنین دارو به گونه خودسرانه بسیار خطرناک است.
مصرف داروی بدون نسخه پزشکان پس از یک مدت باعث عوارض جانبی می‌شود.
محمد آصف کبیر رییس صحت عامه ولایت هرات در این مورد گفت:”فروش داروهای بدون نسخه غیرقانونی است تا حال چندین بار ریاست صحت عامه با همکاری شهرداری، این‌گونه داروها را از سطح شهر جمع آوری کرده است”.
وی تأکید کرد که روند جمع‌آوری داروهای بدون نسخه هنوز جریان دارد.
او از شهروندان هرات نیز خواست تا از مصرف داروهای بدون نسخه خودداری کنند.
در همین حال محمد سردار بهادری رییس کمیته نظارت شورای ولایتی ولایت هرات گفت: “باید به گونه جدی فروش این داروها متوقف شود زیرا استفاده این داروها تأثیرات منفی به دنبال دارد”.
استفاده از داروهای بدون نسخه پزشکان مثل ترامادول که در ترکیب خود مواد مخدر دارد باعث اعتیاد و استفاده بیش‌ازحد آن باعث مرگ شخص استفاده‌کننده می‌شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: