خبرها حاکی از آنست که پیکار جویان طالب در مسیر شاهراه هرات- قلعه نو ایست های بازرسی ایجاد کرده و از مردم باج گیری می کند.

 

مسوولان اداره محلی بادغیس می گویند که آنها درپی برطرفی این چالش هستند.

جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس به تلویزیون چکاد گفته که این اداره در تلاش پاک سازی شاهراه هرات ـ قلعه‌نو از وجود پیکار جویان طالب است.

نبود امنیت در مسیر شاهراه ها همواره از چالش های جدی شهروندان کشور عنوان شده است .

 

بیشتر بخوانید:

ایجاد ایست های بازرسی پیکارجویان طالب در مسیر شاهراه هرات- قلعه نو

ایجاد ایست های بازرسی پیکارجویان طالب در مسیر شاهراه هرات- قلعه نو

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :