کشورهاى عضو “اوپک” و کشورهاى غیر عضو تولید کننده نفت خام توافق کردند تا در تلاش براى جلوگیرى از افزایش بیشتر بهاى نفت خام، بطور مشترک تولید را افزایش دهند.

 

سازمان کشورهاى صادر کننده نفت خام به همراه روسیه و سایر کشورهاى تولید کننده نفت خام که عضو این سازمان نیستند، در نشست خود در وین اتریش به توافق یاد شده دست یافتند.

یک روز پیش از آن، اوپک با ابراز نگرانى نسبت به این احتمال که افزایش بیشتر نفت خام موجب تسریع رویگردانى کشورهاى مصرف کننده از نفت خام بشود، تصمیم به افزایش تولید گرفت.

«خالد الفالح» وزیر انرژى عربستان سعودى گفته است که انتظار مى‌رود ظرف چند ماه آینده، میزان تولید نفت خام یک میلیون بشکه در روز بیشتر شود.

وى تلویحا عنوان داشت در صورتى که کشورهاى با ظرفیت تولید کافى همچون عربستان سعودى و روسیه تولید را افزایش دهند، بهاى نفت خام مى تواند ثبات پیدا کند.

با این حال، در توافق یاد شده اهداف تولید مشخصى تعیین نشده است و کارگزاران بازار هنوز اطمینان ندارند که میزان واقعى افزایش تولید چقدر خواهد بود.

 

بیشتر بخوانید:

اوپک وکشورهای غیر عضو برسر افزایش تولید نفت خام به توافق رسیدند

اوپک وکشورهای غیر عضو برسر افزایش تولید نفت خام به توافق رسیدند

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :