اولین خط مسافربری هرات_پشتون‌زرغون توسط ملی‌بس افتتاح شد

اولین خط مسافربری هرات_پشتون‌زرغون توسط ملی‌بس افتتاح شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :