جریان برق تولیدی بند سلما به شهر هرات قطع شد

جریان برق تولیدی بند سلما به شهر هرات قطع شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :