انگرید هیدن استرالیایی به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان گزینش شد

انگرید هیدن استرالیایی به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان گزینش شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :