انفجار در «مسجد یعقوبی» خوست 17 تن قربانی گرفت

انفجار در «مسجد یعقوبی» خوست ۱۷ تن قربانی گرفت

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :