انفجار در شهر لشکرگاه هلمند 18 قربانی گرفت

انفجار در شهر لشکرگاه هلمند ۱۸ قربانی گرفت

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :