انفجارها در مرکز هرات 6 زخمی به جا گذاشت

 انفجارها در مرکز هرات ۶ زخمی به جا گذاشت

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :