مقام‌ها در فرماندهی پولیس هرات گفته‌اند که یک تن از افراد ملا صمد از فرمانده‌هان محلی طالبان برای درمان به بیمارستان مرکزی هرات انتقال یافته است.
عبدالاحد ولی‌زاده، سخنگوی فرماندهی پولیس هرات به تلویزیون چکاد گفته است که روز گذشته در نتیجه درگیری میان افراد ملا صمد و ملا ننگیالی از فرماندهان محلی طالبان در زیر کوه شیندند، این فرد زخم برداشته است.
در همین حال، محمد رفیق شیرزی، مدیر اداری بیمارستان مرکزی هرات گفته است که هم اکنون این فرد زیر درمان داکتران در این مرکز قرار دارند.
به گفتۀ آقای شیرزی، درمان این فرد تحت تدابیر جدی امنیتی پیگیری می‌شود.
شیندند از ولسوالی‌ها ناامن هرات شمرده می‌شود و بر بنیاد گفته‌های ساکنان این ولسوالی، طالبان در این ولسوالی حضور فعال و گسترده دارند.

 

انتقال یک طالب برای درمان به بیمارستان مرکزی هرات

انتقال یک طالب برای درمان به بیمارستان مرکزی هرات

این مطلب را به اشتراک بگذارید: